Du behandles av kosmetisk sykepleier Håvard Lobben-Seth
Sykepleier med lang erfaring og sertifikater på alle nivå i injeksjonsteknikk